Startsida  Visa alla nyheter  Visa nyhet
::Nyheter
2017-01-02, Ledighet för elev

Ledighet för elev kan ej anmälas via Dexter.

På förekommen anledning vill vi påminna om att man ej kan söka ledigt för elev via Dexter. Frånvaroanmälan via Dexter sker när eleven är sjuk. Ledighetsansökan sker via blankett som fås av klassföreståndare/mentor eller hämtas på skolans hemsida. Det är klassföreståndare/mentor, eller vid längre ledighet än 3 dagar, skolledningen som godkänner ledighetsansökan.

Var vänlig vänta medan sidan laddas...